III
Tentacle
II
IV
V
Ground plan
VI
clinic center
VII
tentacle
VIII
Alien aquatique
XI
Aquatic alien, crab alien
XII
Alien aquatique
XIII
Alien oiseau
XIV
Alien aquatique
XVI
Quelques aliens aquatiques
XIX
Créatures aliennes
XX
Quelques têtes aliennes
XXIII
Alien surround spider
XXII
Aliens
X
Alien pendu
I
Resurrection center with elevator shaft
XXV
Alien surround spider
XXVI
Alien surround spider
XXX
Alien oiseau
XXXIII
Créatures aliennes
XXXIV
Créatures aliennes
XXXV
Créatures aliennes
XXXVI
Créatures aliennes
XXXVII
Créatures aliennes
XLV
XLVI
XLIV
XXXII
The tourist 1982 page 1/2
XXIV
Alien surround spider
XLII
Alien surround spider
XLI
Alien surround spider
XXIX
XVII
Créatures aliennes
XL
Alien surround spider
XXXIX
Alien
XXVII
XXXVIII
Alien pendu
XXVIII
XVIII
Créatures aliennes
XXI
Alien surround spider
IX
Alien aquatique
XLIII
XXXI
Alien oiseau